Evliliği bitiren 7 hatalı dinleme şekli

Birçok çiftin dinleme ve anlaşılma problemi çektiği belirten Dr. Psk. Hatice Topçu Ersoy, en sık yapılan dinleme hatalarını şöyle sıralıyor:

Görünüşte dinleme: Dinliyor gibi görünme ancak gerçekte dinlememe şeklidir.

Seçerek dinleme: Kişilerin dinlediklerini tecrübe, ortam ve beklentilerine uygun şekilde seçerek algıladığı dinleme şeklidir.

Savunucu dinleme: Daha çok alıngan kişilerin genel konularda söylenenleri üzerine alınarak dinlemeleri ve savunmaya geçmeleridir.

Saplantı dinleme: Ön yargılarla karar vermiş olarak dinleme şeklidir.

Tuzak kurucu dinleme: Karşısındakinin ağzından bir şeyler koparabilme amacıyla kasıtlı sorular sorma veya cevapların işine gelen tarafını alma şeklinde bir dinlemedir. Gazeteciler bunu iyi yaparlar.

Yüzeysel dinleme: Dinleyicinin seviyesinin yetersizliğinden veya işine gelmemesinden dolayı konuşanın kastettiğinin dışında anlamlar çıkarmasıdır.

Yalnız konuşma: Kişinin karşısındakinin söylediklerini dikkate almadan kendi söyleyeceğini söylemeye çalışmasıdır. Ancak bazen sevinç, üzüntü, şaşkınlık gibi duyguların ani ve aşırı yüklenmesiyle kişinin kendi kendine kısa süreli mırıldanmaları bunun dışındadır ve o doğal bir davranıştır.